Faaliyet Alanlarımız

TARIM

TARIM

Bircanlar, Kurulduğu 1982 yılından bugüne tarımdan hiç ayrılmamış. kendi topraklarında buğday, mısır, arpa, silaj, ayçiçeği vs. ekim ve hasatını yıllarca sürdürmüş ve sürdürmektedir.